Orijinal Oyun Metni

KİŞİLER

BEŞİNCİ FRANK
OTTİLİE (Karısı)
HERBERT (Oğlu: daha sonra ALTINCI FRANK)
FRANZISKA (Kızı)
BOCKMANN (Banka Müdürü)
EGLI (Personel Şefi)
FRIEDA

HAEBERLİN
SCHMALZ
KAPPELER
(Gişe Memurları)

PAULİ
HEİNİ
GUILLAUME (Garson)
SCHLUMPF (Fabrikatör).
APOLLONİA (Otel sahibi bayan)
PİAGET (Saat fabrikatörü)
TRAUGOTT (Devlet Başkanı)
MEIER (İpek Kralı)
GRAEULICH (Tomruk Kraliçesi)
OTTO (Genç görevli)
Gömme törenine katılanlar
Banka müdürleri, Yönetim kurulu üyeleri
Hastabakıcı

1. Shakespeare Kahramanları Gibi

2. Büyük Dümen

3. Atalara Doğru

4. Yalan, Dolan, Kapkaççılık

(Dördüncü bölümün içerisinde bir sahne değişimi var ancak kitapta 5. bölüm olarak belirtilmemiş, direk 6. Bölüme geçiliyor)

6. Sevmenin Bedeli

(Kitapta 7. Bölüm yerine yanlışlıkla 8. Bölüm yazılmış. Burada düzelttim)

7. Ataların Gölgesinde

8. Cici Ağabey, Cici Bacı

9. Çıkar Nereye Götürürse

10. Özgürlük Güzel Şey

11. Kadının Fendi

12. Giden Gider

13. Dört Yön

14. Yargı

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License