8. Cici Ağabey Cici Bacı

8. CİCİ AĞABEY İLE CİCİ BACI

(Gömütlük. Gece. Ay Işığı. BEŞİNCİ FRANK'ın açılmış, üstiinde bir iki çelengin durduğu gömütün den, soluk soluğa HERBERT çıkar)

HERBERT — Hayır. babam değil! (Gömütün mermer kenarına, bitkin, oturur; bacaklarını sallandırır. Gömütten bu kez, soluk soluğa FRANZISKA çıkar)

FRANZISKA — Galiba Heini bu! (HERBERT'in yanına oturur. Her ikisi de kırmızı lastik eldivenlerini çıkarırlar)

HERBERT — Bu ölüm işinde bir dalga olduğunu hemen çakmıştım zaten.

FRANZISKA — Babamın notlarını ele geçirmemiz iyi bir şans oldu.

HERBERT — Tam bizim moruğun yapacağı şey, bu; bir yandan banka işini bizden gizliyor, bir yandan da günlük tutuyor.

FRANZISKA — Ama dümeni tam çaktık.

HERBERT — Bize artık numara söktüremezler.

FRANZISKA — Herifçioğulları yükselmek istiyorlar.

HERBERT — Bizsiz!

FRANZISKA — Artık dümene el koymanın zamanı geldi, cici ağabey.

HERBERT — Artık morukları kapı dışarı etmenin zamanı geldi, cici bacı. (Gömütün üstünde oynayıp sıçramaya başlar)

Ben Oxford'da öğrenim gördüm
Yaşamın iç yüzünü öğrendim orada
Tüm ülküler uydurma, tüm
Yasa denen şey hiç yoktur aslında.

Ne var ki bir düzen gerek ahırda
Çünkü ahırlarını arar domuzlar
Ezilip gider kim ki zayıfsa
Kalmaya baksın kalabilen ayakta

Bu kurala kaya gibi bağlan
Yelkenin kötüyse iyi rüzgârdan yararlan
İş çevirebilirsen ancak o zaman
İşler yolunda sevgili kardeşim
Yarın bütün gelecek bizim.

(Gömütten yere atlarlar; bu kez sahnenin önünde oynayıp sıçramaya koyulurlar)

Bizi dünyaya getirmiş olanlar
Bir şeyler başaramadılar pek
Rezil ettiler, utandırdılar onlar
Bambaşka olacak bizlerle gelecek
İşte biz iki kardeş bunun için geliyoruz
Kirli çamaşırları ortaya döküyoruz.

(FRANZISKA gömütün üstünde oynayıp Siçrar. Çelenklerden birine bir tekme vurarak sahneye yuvarlar).
FRANZISKA —

Ben de Montreux'de okuyup yetiştim
Sevginin ne olduğunu orada öğrendim
Yalan, mutluluk da, acı çekmek de
Duygu mu at hepsini gübreliğe.

Yattım birçok erkekle, birçok kadınla
Vücutlar değişiyor, zevk aynı zevk ama
Para almadan hiç kimseyle yatma
Çünkü ancak parayla durabilirsin ayakta.

Benim bu felsefeme kaya gibi bağlan
Canın kimi isterse yat onunlan
Sağlanır başarı ancak bu yoldan
İşler yolunda sevgili kardeşim
Yarın bütün bir gelecek bizim.

(Gömütten atlar, sahnenin önünde oynayıp zıplamaya başlar).

Bizi dünyaya getirmiş olanlar
Bir şeyler başaramadılar pek
Rezil ettiler, utandırdılar onlar
Bambaşka olacak bizlerle gelecek
İşte biz iki kardeş bunun için geliyoruz
Kirli çamaşırları ortaya döküyoruz,

(İkisi birlikte, gömütlükte hoplayıp zıplamaya başlarlar).

İKİSİ BİRLİKTE:

Biz gençleriz sizin dölünüzden gelen
Görünce Tanrı kaçtı önümüzden
Bağırdı Şeytan, ne oluyor diye
Yıktık Babil Kulenizi serdik yerlere
Kurduk kendi kalemizi böylece
Oğlan tam babası, kız tam fahişe
Sevgili anababamız dinleyin şimdi bir
Sizi defedecek olanlar defetmediklerinizdir

Her şey yolunda gidecek bu bir tek sözle
Uyruğumuz olacak yeryüzü bundan böyle
Yarın artık yepyeni bir gelecek başlıyor

Bizi dünyaya getirmiş olanlar
Bir şeyler başaramadılar pek
Rezil ettiler, utandırdılar onlar
Bambaşka olacak bizlerle gelecek
İşte biz iki kardeş bunun için geliyoruz
Kirli çamaşırları ortaya döküyoruz.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License