2. Sahne Cenaze

(FRANK’ların özel aile mezarlığı. Günbatımına doğru. Birinci perdedeki iki duvar, iki kapı ve bankanın cephesi olduğu gibi durmaktadır. Duvarlar Oyun boyu sahnede kalır. Kara yas örtüsü duvarda asılıdır. Banka kapısının önünde, ölümden sonra dirilişi gösteren Kara mermerden bir meleke yontusu; önünde mermerden, açık bir gömüt. Gömüte bir-iki basamakla çıkılmaktadır. Koro Ölüm ezgisinden ilk dizeleri söylerken, gişe memurlar FAEBERLIN, KAPPELER, SCHMALZ, bir de PAULİ, FRANK’in tabutunu, sahnenin sağ gerisinden içeri doğru taşırlar. Yüzlerinde, Büyük İnsanlık Dostu FRANK’ın ölümünden duydukları büyük acıyı dile getiren bir anlatım vardır. Tabutu, sahnenin ön ortasına, bırakırlar. Sonra, sessizce soldaki duvarın önüne çekilir, topluca dururlar. Bunların hemen arkasından yasa çağrılmış olanlar girerler. Ellerindeki çelenkleri mermer gömüte dayayıp, sahnenin sol gerisine çekilir, ayrı bir topluluk olarak dururlar. Sonra, sağ geriden Personel şefi EGLI, ardında başka yaşlı erkekler olduğu halde girerler, sağ duvarın önünde yer alırlar. Hepsi de yas giysilerine bürünmüşlerdir. kara palto, kara şapka, kimilerinde de silindir şapka. Bankanın en yetkili kişisi olan müdür BOCKMANN, yüzü bir kara tülle örtülü dul bayan OTTİLİE FRANK'a, gömütün yanına dek eşlik eder, sonra çekilip EGLİ’nin yanında yer alır).

HEPSİ BİRLİKTE :
Çıktın sen ey insan
Annenin karnından
Geldin bu evrene
Peki, ne aramaya, ne?
Adalet ve barış.
Gafil, sana mı kalmış
Gidiyorsun kavuşmaya atalarına
Yol çiziyorsun böylece çocuklarına.

OTTILIE - Yüce ALTINCI FRANK! Senin karınım ben; nasıl davranılması gerektiğini bilirim. Gömütüne gözyaşı yaraşmaz senin, Değiştirilemez yazgıyı olduğu gibi kabul edecek, tanrısal yasaya boyun eğeceğiz. Dayanma gücümüzü yitirmeyeceğiz, arkadaşlar! (Herkes bir silkinir) Kendimizi aldatmanın anlamı yok. Seni, sen yapan günler geçti artık.

Frankların sonuncuydun sen. Paranın tarihini yazan o asil soyun …


VİDEO PROJEKSİYON - Birincisinden Altıncısına Franklar dönem kıyafetleriyle video projeksiyonda belirir ve kendi dönem hikayelerini anlatırlar.
Finans kapitalin resmi geçidi gibidir bu tanıklıklar. Franklar, 6. Frank'ı oynayan oyuncu tarafından farklı kostüm ve makyajla canlandırılırlar.
Green box çekilen videoların arka planına dönem görselleri ve daha yeni dönemler için video klipler yerleştirilir.

1. Frank
1634-37 Lale Soğanı Finans Balonu

Türk sultanlığından gelen laleler,
gözbebeği oldu Flaman asilzadelerin,
Egzotik renklerine çarpılırken herkes lâlenin
Aldım paranın kokusunu, iş var burada dedim.

Lale soğanının değeri de nasıl ölçülürmüş demeyin,
Onu soylu olmaya özenenler belirlesin derim.
Bunca ahmak bir soğanda bulacaksa asaleti,
Başka kim satacaktı onlara bir hayaleti?

Ucuza aldığım soğanları sattım on katına
Donsuzlar bile yırtınırken almak için tek bir soğanı
Senet düzenleyip borçlandırdım avanakları
Sonunda bir soğan bir malikane eder olduğu an

Bu iş buraya kadar deyip çaktım soğanları
Patladı balon, yerlebir oldu piyasa, yıkıldı hayaller
Boş umutlar peşinde koşanların elinden uçtu
Uyanık simsarların eline geçti çil çil akçeler

2. Frank
1716-20 Güney Denizi Şirketi balonu

Borcu tavan yapınca savaşlardan
Takas ediyorum dedi İngiliz Kralı borcunu
Güney Denizi Şirketinin hisseleriyle
İşte dedim bir fırsat kerizlemek için alacaklıları

Ucuza kaptım devlet borcu karşılığı hisseleri
Üç beş kuruşa satın alıp vekilleri
Sarayın içinden aldım haberleri
Büyük kar vaadleriyle besledim hayalleri

İngiliz kralı bahşedince malların ve kölelerin
Ticaretini Güney Denizi Şirketine
Yükseldi hisseler, balon gibi şişti fiyatlar
Varını yoğunu hisselere yatırdı ahmaklar

Oysa Güney Amerika İspanyollarındı
Savaştığı düşmana mı bırakacaktı plantasyonları?
Hırs bürüse de gözünü ahalinin, onların sonu hep hüsran
Çaktım en tepede hisseleri, ben kârlı çıkarım her devran

3. Frank
1840 Demiryolu balonu

Buhar makinesi ve sanayi yeni krallık artık
Demirden yollar üzerinden taşınıyor komür,
Trenlerle ülkenin dört bir yanındaki fabrikalara
Nerede bir yenilik var orada spekülatif para!

Mantar gibi bitti demiryolu şirketleri
Havada kapışılmaya başlandı hisseleri
Sanayi yarattı bir orta sınıfı daha henüz yeni
Sermayesi yok ama gemsizdir zengin olma hayali

Hisseleri ucuzken aldıkça azar azar
Fiyatları da azar piyasalar coşar
Yayıldıkça paranın şıkırtısı kulaktan kulağa
İştahlar kabarır, dayanamaz nefs buna

Kaçırmamak için fırsatı, gırtlağa kadar borçlanır ahali
Ne güne durur benim gibi simsarlar, akbaba bankalar
Sonunda hisse almaya girişince komşu teyze bile
Tükenmiş demektir alıcılar, çakar çıkarsın dolmuş heybenle

4. Frank
1913 FED’in kurulması ve 1. Dünya Savaşı

Sanayici artık yeni kral da olsa
Ona borç parayı verendir asıl hükümdar
Lakin her panikte batabilir parayı basan bankalar
Bankaların bankasına da ihtiyaç var

Jeckyll adasında toplandık 1910’da
Bizdik sanayinin petrolün gölgedeki sahibi
Parasını basıp devlete borç vermek yakışırdı bize
Kurduk merkez bankasını sekiz banker aile ile

Adı Amerikan doları ya, devletin sanır onu her keriz
Parasını basan biz, devletine borç veren de biz
Piramidin tepesindeki o göz var ya! İşte o biziz
Yoktur aslında bizim bir sınırımız, bir ülkemiz

Dünyanın en büyük şirketlerinin hisseleri
Örümcek ağı gibi dolanarak gene bulur bizleri
Dünya savaşında kırdıkça birbirini ülkeler
Hepsine borç verip zengin olan gene bizler

5. Frank
1929 büyük buhran ve büyük savaş

Serbest piyasa derler ya, gizlice güleriz
Oysa parayı kontrol eden tek biziz
Darphanemiz, hazine bonoları ve faiz
Piyasaları, fiyatları ister şişirir, ister büzeriz

Şişirince parayı, canlanır yatırımlar, yükselir kârlar
İşçinin geliri ne ki, ne kadarını alsın?
Ortada kalır mallar, küçük şirketler batar,
Küçük balıkları hemen bizim büyükler yutar.

Büzünce parayı başlar yaratıcı yıkımlar
Artık dünya çapında devridaim ediyor buhranlar.
Ülkelere yetmez olunca pazarlar,
Buhranlar kadar büyük dünya savaşları patlar.

Sermaye ve savaşlar yayıldıysa küre-i arza
Bir iki merkez bankası yetmez hakimiyet kurmaya
Uluslararası fonlar gerek borç vermek için dünyaya
Tüm kürenin petrolü ve malları dönmeli bizim parayla!

6. Frank
2008 kürsel finans krizi

Savaştan sonra tıkırındaydı bütün işler
Yeniden inşa ederken yıkılan ülkeleri.
Dünyanın yarısını kapmış olsa bile komünistler
Küreselleştirmiştik kalan dünya düzenini

Dünya değişiyor hızla, eskisi gibi değil herşey
Göç etti artık imalatı dünyanın, uzakdoğuya.
Üretmeden tüketiyor batı, çinliden aldığı borçla
Döndü bizim işimiz, borçları paketleyip yeniden satmaya.

Lakin üretmeyince, borcu kim nasıl ödesin?
Kâğıttan gayrımenkuller sonunda devrildi birer birer
Altında kaldı cümle hükümetler
Onlar da yıktı harabeyi halkın sırtına

Bundan sonrası yeniden pazar savaşları
Kimbilir belki de yine bir büyük savaş …
Sıkıldım artık bu işin yükünden stresinden
Sağlıklı beslenip yoga yaparak sanatla uğraşmak istiyordum ben …

(VİDEO PROJEKSYON ekranda kalır spot OTTİLİE'yi aydınlatır)

OTTİLİE: (Ekrandaki 6.Frank'a dönüp seslenerek) Baban, Wall Street'i parmağında oynatıyordu. Deden bütün bir Çin'i avucunda tutuyordu, (6.Frank ekrandan OTTİLİE'hizasına bakarak mahçup ve üzgün onaylar) Oysa sen, krallığın sona erdiğinde, basit bir elektrik fabrikasını işletmekten öteye gidemiyordun. Gücün tükendi, buna dayanamayan yüreğin parçalandı işte. Böylece senin soyun da tükendi. Geride kalan bizler, şu cüceler dünyasında ayak diremek zorundayız. (6.Frank ekrandan bu kez seyircilere bakarak ağlamaklı yüz ifadesiyle kareyi terk eder)

Sayın Devlet Bankası Müdürü, Sayın Bankalar Birliği Müdürü, Sayın Ticaret Anonim Ortaklığı Müdürü, Sayın Yönetim Kurulu üyeleri, dostlarım ve sevgili çalışma arkadaşlarım! Çağımızın en son ve en büyük özel bankacısına veda ediyorum. Sevgili Frank, kal sağlıcakla! Seni toprağın koynuna veriyoruz artık.
(BOCKMANN, OTTİLİE'nin yanına getir, onu sahnenin sağ gerisinden dışarı çıkarır. Törene katılanlar onu izlerler. Üç gişe memuru ve PAULI, EGLİ’nin gözetimi altında, tabutu gömüte indirirler).

HEPSİ BİRLİKTE :
Batıyor işte böyle bütün hanedanlar
Ve susuyor burada eskiden bağıranlar
Ey yüce hükümdar, ışığın artık söndü
Ey Altıncı Frank, o yüce yazgın döndü
Oysa bir hanedanın yardı, görkemli
Girdin bir gömüte, gömüldün şimdi
Sen, en büyüklerin o sonuncusu
Oldun bir dönümsüz yolun yolcusu

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License