14. Yargı

14. YARGI

(OTTİLİE perde önüne çıkar. Yaşlı dul giysilerini çıkarmış, takıp takıştırmıştır. Sırtında bir gece elbisesi, alabildiğine boyalı, boynunda dizi dizi inciler.)

OTTİLİE —
İşte, görüyorsunuz beni, sayın seyirciler
Kirlendim, alçaldım, başıma gelmedik az şey var
Oldum sokak çamurundan daha beter
Kadınlar çok acıya katlanmak zorundalar
Ama bunca kadın arasından, bunca
Hiçbiri düşmemiştir bencileyin utanca
Guillaume'un kahvesindeydi, saat sekizi vurdu
Bekliyordum yeni iş arkadaşımızı
Egli'nin rahatça elde ettiği orospuyu
Geldi. Buldum karşımda kendi kızımı
Kızım, yoluna bunca kan akıttığım
Prensesim, altın topum, o küçücük sincabım
O cin gibi zeki yavrum, üstüne titrediğim dalım
O özenle okuttuğum, en iyi eğitim gördürdüğüm
O su gibi pırıl pırıl, o yüreği sevgi dolu
O her türlü kötülükten uzak bulundurduğum
Kızım. Şimdi satılık bir orospu oldu
Bir orospu; açık bütün iğrenç duygulara
Onurdan, erdemden yoksun; bulanmış yalan dolana
Ah, Frieda, ah Böckmann, öldünüz ikiniz de
Ne acılar çekiyorum bilseniz şu yeryüzünde
Şimdiye dek yaptıklarım hep iğrenç şeylerdi gerci
Ama ben iyi olmak istiyorum şimdi
Lanet olsun bu soya, görsünler öyleyse başlarına geleceği
Neyse, vakit tamam, artık kararımı verdim.
Şu atalar bankasını sona erdireceğim.

(Perde açılır. Frank’ların villasında Atalar Salonu. Duvardaki ata resimlerinin önünde, üzerinde 200. Yıl yazılı bir amblem. Ortada boş bir taht. Soldaki divanda FRANZISKA ve HERBERT oturmaktadırlar. Tören giysileri içindedirler. OTTİLİE, sağdaki divana doğru yürür.)

FRANZISKA — Simdi ne olacak, anne?

HERBERT — Barışın artık. (Susuş)

OTTİLİE — (Düşmanca) Çocuklarım olacaksınız, ha!

FRANZISKA — O mutlu aile günlerimizi düşün.

OTTİLİE — (Sabırsızlıkla) Babanız nerede?

HERBERT — Onu artık sorma. (Susuş. OTTİLİE sağdaki divana oturur.)

OTTİLİE — Demek buraya gelmeye yürek buldunuz kendinizde?

FRANZISKA — Tabii. Niye gelmeyecek mişiz?

HERBERT — Bu aile villasını doğrusu çok huzurlu bulduk.

FRANZISKA — Atalarımızın ruhunu soluyoruz içinde.

OTTİLİE — (Tehdit edici) Banka, ikiyüzüncü yıldönümünü kutluyor.

HERBERT — Biz de seninle birlikte kutlayacağız.

(Kapıdan, hizmetçi kılığında GUILLAUME girer).

GUILLAUME — Para dünyasının temsilcileri geldi.

(Sol kapıdan, tören giysileri içinde, askerler girer; tahtın iki yanında yerlerini alırlar.)

GUILLAUME — Devlet Başkanı Haşmetmeab Traugott von Friedemann.

(Soldaki kapıdan genç bir görevli, çok yaşlı ve kör devlet başkanını koluna girmiş olarak getirir. OTTİLİE ve çocukları ayağa kalkar, para dünyasının temsilcilerin eğilerek selamlarlar. Genç görevli, nişanlarla donanmış ve bastonuna dayanarak güçlükle yürüyen devlet başkanını tahta doğru götürür; Haşmetmeab tahta oturur. OTTİLİE ve çocukları da yerlerine otururlar.)

DEVLET BAŞKANI — Ottilie Frank.

OTTILIE — Buyrun, Haşmetmeab.

DEVLET BAŞKANI — Çok değerli dostum. Sevgili özel Frank bankanızın iki yüzüncü yıldönümünü kutlamak üzere şahsen geldim. Otto, nişanı.

(OTTİLİE ayağa kalkar. Genç görevli ona doğru gider ve boynuna nişanı takar. Saygıyla eğilerek geri çekilir. OTTİLİE ayakta kalır.)

OTTİLİE — Haşmetmeab, sayın Devlet Bankası Müdürü, sayın Birleşik Bankalar Müdürü, sayın Ticaret Anonim Ortaklığı Müdürü, sayın Yönetim Kurulu üyeleri, sayın baylar ve sevgili çocuklarım Herbert ve Franziska. (Genel bir şaşkanlık).

DEVLET BAŞKANI — Herbert ve Franziska mı? Şaştım doğrusu, sevgili Ottilie, Demek çocuklarını bizden sakladın.

OTTİLİE — Haşmetmeab, çocuklarımı bu atalar bankasından uzak tutmak istedim.

DEVLET BAŞKANI — Uzak tutmak mı?

OTTİLİE — Haşmetmeab, size bir itirafta bulunacağım.

DEVLET BAŞKANI — Buyrun, dinliyorum.

OTTİLİE — Haşmetmeab, bu atalar bankasında sayısız suçlar işledik biz. Paralar dolandırdık, çaldık, çırptık. Tefecilik yaptık. Şantaj yaptık. Fuhuşla işler çevirdik, Haşmetmeab. En iyi dostlarımıza ihanet ettik. Cinayetler işledik, Haşmetmeab. Çalışma arkadaşlarımızı, müşterilerimizi öldürdük. Ve şimdi, haşmetmeab, bir batma tehlikesiyle karşı karşıyayız. (Susuş)

DEVLET BAŞKANI — (Sakin) Peki, benden nasıl bir yardım istiyorsun şimdi, sevgili dostum?

OTTİLİE — Benim ve bu atalar bankası hakkında bir yargı vermenizi.

DEVLET BAŞKANI – Yargı mı?

OTTİLİE — Adalet, evet, beni yok bile etse, adalet.

DEVLET BAŞKANI — Ceza mı?

OTTİLİE — Görevinizi yapın, Haşmetmeab. (Oturur; Susuş).

DEVLET BAŞKANI —
Şimdi öyleyse yargımı dinle, Ottilie Frank,
Sevgili yaşlı dost, hadi pek büyütme işi
İtiraf ettiğin şeyler çok ağır şeyler gerçi
Ama dikkatle bakarsan pek de felaket değil
Onun için geleceğe bırakalım öldürme işini
Geleceğe bırakalım öldürme işini
Hayır güvercinim, hayır, böyle bir şey yapılmamalı
Yapılmamalı, hayır, hayır, hayır
Bu denli katı olmamalı kişi
Bu denli katı olmamalı.

OTTİLİE — (Umutsuzca) Beni bağışlamayın, Haşmetmeab. Ölüm cezasına çarptırın. Ruhumu kurtarmak istiyorum ben. Arınmış, iyi bir insan olmak istiyorum. Bu atalar bankasına bir son vermek istiyorum, Haşmetmeab. (Susuş)

DEVLET BAŞKANI — Ölüm cezasına çarpılmak mı? Ruhunu kurtarmak mı? Arınmış, iyi bir insan olmak mı? Bu atalar bankasına bir son vermek mi? Neler söylüyorsun Ottilie. Sen hangi yüzyılda, yaşıyorsun, sevgilim? Ben yalnızca bir insanım. Suçların daha hafif, elin daha az kana bulanmış olsaydı, üzerinde durulabilirdi bunun, O zaman sana karşı amansızca davranabilirdim. Bana boşuna Zalim Traugott dememişler. Ama şimdi böyle bir şey yapmaya kalkışırsam, dünyanın bütün düzenini değiştirmem gerek, gülüm, Olayların birbiriyle bağlantısını göz önünde tutmam gerek. Adalet adaletsizlik bir çarkın dişlileri gibi içiçe girmiştir. Yalniz küçük sorunlarda uygulanır adalet. Oysa seninkiler çok büyük çapta işler. Simdi duruma el koyacak olsam, dünyanın bütün ekonomik düzeni alt üst olur. Bir şaşkının bir iki ufak aptallığıyla bankalarımıza duyulan güvenin sarsılmasına izin veremem. Hayır, hayır. Yargı bekleme benden. Adalet isteme. Ceza isteme. Dürüstlüğün o katı, o soğuk dünyası karşısında çok yumuşak, çok insanıcıl kalırdı bütün bunlar. Şimdi ben seni o dünyaya itiyorum, benden yalnız ve yalnız iyilik ve yardım bekle.

PARA DÜNYASI TEMSİLCİLERİ — İyilik ve yardıma.

DEVLET BASKANI —
İşte bundan dolayı, dostum, bırak pişmanlığı
Yok hiçbir gereği çırpınmanın yeryüzünde
Devlet Bankası yardım edip kapatacak borçlarını
En iyi yola gireceğiz sen ve ben böylece.

PARA DÜNYASI TEMSİLCİLERİ — En iyi yola.

DEVLET BAŞKANI — Ne o, hâlâ duraksıyor musun, güzel kısrağım benim? Hayır, hayır, hayır, hayır, bu denli katı olmaya gerek yok.

PARA DÜNYASI TEMSİLCİLERİ - Bu denli katı olmaya gerek yok.

DEVLET BAŞKANI — (Ayağa kalkar, bastonunu yere vurur). Haydi Otto gidelim; önemli devlet işleri bekliyor bizi.

(Genç görevli, koluna girerek, devlet başkanı sol kapıdan çıkarır. PARA DÜNYASININ TEMSİLCİLERİ saygılı bir susuş içinde beklerler. OTTİLİE, sağdaki divanda, gözlerini yere dikmiş bakmaktadır. FRANZISKA ve HERBERT soldaki divanda, sakin, aldırmaz oturmakta, yenik düşmüş annelerini incelemektedirler.)

OTTİLİE — (Ağır ağır) Sayın Devlet Bankası Müdürü, sayın Birleşik Bankalar Müdürü, sayın Ticaret Anonim Ortaklığı Müdürü ve sayın Yönetim Kurulu üyeleri! Törene katıldığınız için sizlere teşekkür ederim.

(Para dünyası temsilcileri eğilerek selam verir ve sol geriden çıkarlar. Susuş.)

FRANZISKA — Eee, şimdi anne?

OTTİLİE — Birden ürperdim. Soğudu burası. (Gece giysisinin cebinden bir banka cüzdanı çıkarır ve yanına, divanın üzerine koyar) Alın, bir banka cüzdanı daha. Bölge Bankasında beş yüz binlik bir hesap. Frank'ın bundan haberi yoktu.

HERBERT — Teşekkür ederim, anne.

OTTİLİE — (Öne doğru eğilir, gözlerini çocuklarına diker ve kollarını yalvarırcasına açar). Beni de bodruma. (Susuş. HERBERT ayağa kalkar, sol kapıya gider ve açar).

HERBERT — Niçin? Ne gereği var?

FRANZISKA — (Ayağa kalkar, annesini başıyla selamlar ve kapıya yönelir) Ama çok başarılıydın anne! Yamandın!

HERBERT - (Kapının yanında durur, başarısına kutlayan bir gülüşle annesine gülümser). Atalarımızın bankasını kurtardın!

(Çıkar, FRANZISKA da arkasından gider. OTTİLİE FRANK, ataların resimleri altında bir başına oturduğu yerde kalır.)

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License